loader

Общи правила и условия на Люблен строй

Общи условия за ползване на услугите на Люблен строй

Последна промяна: 02.05.2024

1. Въведение

A) Общи правила

1.1 Използването от ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Люблен строй (наричани общо "Услуги" в този документ и изключващи всички услуги, които Люблен строй ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между вас и Люблен строй. 

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с Люблен строй, Вашето споразумение с Люблен строй винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани "Универсални условия".

1.3 Вашето споразумение с Люблен строй може да включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на Люблен строй, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани "Допълнителни условия". Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между вас и Люблен строй по отношение на използването на услугите от ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък "Условията".

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

1.6. Използването на "Услугите" на сайтовете на Люблен строй се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на Люблен строй. Неизменна част от настоящите общи условия е Политиката за поверителност и защита на личните данни.

1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на Люблен строй, включително създаването или придобиването на нови за Люблен строй сайтове и предоставените от тях за потребителите на Люблен строй услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.8. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на Люблен строй, които можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез компютър, таблет, телефон и телевизор. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на Люблен строй, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.9. Услугите на сайтовете на Люблен строй включват, но не се ограничават само до:

достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на Люблен строй;
възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях;
участие във форумите и коментарите на сайтовете на Люблен строй;
създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на Люблен строй изискващи регистрация;
получаване на е-мейл - бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на Люблен строй;
получаване на е-мейл и пуш нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители използващи сайтовете на Люблен строй;


1.10. На сайтовете от групата на Люблен строй може да присъстват и услуги предлагани от партньори на Люблен строй. Люблен строй се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(B) промени в условията за ползване

1.11. Люблен строй може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на Люблен строй, вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия, са неприемливи за вас, моля не използвайте сайтове на Люблен строй.

(C) Промени в сайтовете на Люблен строй

1.13. Люблен строй може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някои части от сайтовете на Люблен строй изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки е-мейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите е-мейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на Люблен строй трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползване.

1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на Люблен строй. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата на Люблен строй вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт. Във вашия профил, вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

1.18. Люблен строй ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете на Люблен строй при условие, че:

(i) Е-мейл адреса, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата на Люблен строй.

(ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на Люблен строй изискващи регистрация.

(iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функционалностите на сайтовете от групата на Люблен строй, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на Люблен строй вие давате своето съгласие Люблен строй в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва ваши лични данни, доброволно предоставени от вас. С акта на регистрация вие давате своето съгласие Люблен строй да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и други подобни на доброволно посочените от вас електронни адреси, телефони и други. При всяко подобно уведомяване Люблен строй ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от Люблен строй за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от Люблен строй, като съобщения свързани с услуги предоставяни от Люблен строй, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на Люблен строй. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на Люблен строй и вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер) чрез което да имате достъп до услугите на Люблен строй, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). Люблен строй не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

F) Промени и блокиране на съдържанието и рекламите

Като потребител, Вие нямате право да използвате услугите и сайтовете на Люблен строй чрез софтуери, приложения или чрез мрежови модификации, които водят до промени в сайта, включително, но не и ограничено до съдържанието, рекламите и дизайна. Това включва и съгласие от Ваша страна, че няма да използвате услугите и сайтовете на Люблен строй с какъвто и да е софтуер блокиращ или ограничаващ излъчването на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на Люблен строй

2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на Люблен строй клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на Люблен строй вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или "спам".

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност онлайн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и други подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на Люблен строй.

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. Люблен строй насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на Люблен строй. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на Люблен строй.

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на Люблен строй само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на Люблен строй материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на Люблен строй (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от Люблен строй. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

Люблен строй има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на Люблен строй, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от Люблен строй, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че Люблен строй не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, Люблен строй си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на Люблен строй по всяко време и по всякаква причина, и вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и Люблен строй не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, Люблен строй си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. Люблен строй не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на Люблен строй.

3. Авторски права.

Авторско съдържание в сайтовете на Люблен строй

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Люблен строй и/или намиращи се на сайтовете от групата на Люблен строй, са собственост на Люблен строй и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за Люблен строй и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Люблен строй си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на Люблен строй, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на Люблен строй, е забранено.

3.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на Люблен строй, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Люблен строй за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. Люблен строй е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на Люблен строй, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на Люблен строй. Люблен строй, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на Люблен строй представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с Люблен строй. Люблен строй нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на Люблен строй от трета страна. При никакви обстоятелства Люблен строй не ще носи отговорност за вредите, причинени от вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на Люблен строй. Люблен строй не носи отговорност за действия или бездействие от ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на Люблен строй. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на Люблен строй. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на Люблен строй.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с Люблен строй за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на Люблен строй, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на Люблен строй по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и вие сте свободни да препубликувате тези материали, където вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на Люблен строй. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на Люблен строй, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на Люблен строй, посетете страниците за реклама в нашите сайтове за повече информация.

7. Лични данни

7.1 Люблен строй е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. Люблен строй се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. Люблен строй може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Люблен строй на посочения адрес или e-mail за контакти.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. Люблен строй не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на Люблен строй. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Люблен строй за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. Люблен строй не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. Люблен строй не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. Люблен строй не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на Люблен строй. Но Люблен строй си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. Люблен строй има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения.

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите Люблен строй, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от вас или Вашия профил на сайтовете от групата на Люблен строй.

10. Прекратяване.

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на Люблен строй незабавно и без предварително да ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на Люблен строй, ще го направим, като ви изпратим уведомителен е-мейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен е-мейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите. чрез софтуери, приложения или чрез мрежови модификации, които водят до промени в сайта, включително, но не и ограничено до съдържанието, рекламите и дизайна. Това включва и съгласие от Ваша страна, че няма да използвате услугите и сайтовете на Люблен строй с какъвто и да е софтуер блокиращ или ограничаващ излъчването на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на Люблен строй

2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на Люблен строй клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на Люблен строй вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или "спам".

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност онлайн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и други подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на Люблен строй.

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. Люблен строй насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на Люблен строй. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на Люблен строй.

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на Люблен строй само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на Люблен строй материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на Люблен строй (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от Люблен строй. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

Люблен строй има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на Люблен строй, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от Люблен строй, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че Люблен строй не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, Люблен строй си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на Люблен строй по всяко време и по всякаква причина, и вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и Люблен строй не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, Люблен строй си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. Люблен строй не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на Люблен строй.

3. Авторски права.

Авторско съдържание в сайтовете на Люблен строй

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Люблен строй и/или намиращи се на сайтовете от групата на Люблен строй, са собственост на Люблен строй и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за Люблен строй и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Люблен строй си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на Люблен строй, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на Люблен строй, е забранено.

3.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на Люблен строй, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Люблен строй за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. Люблен строй е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на Люблен строй, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на Люблен строй. Люблен строй, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на Люблен строй представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с Люблен строй. Люблен строй нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на Люблен строй от трета страна. При никакви обстоятелства Люблен строй не ще носи отговорност за вредите, причинени от вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на Люблен строй. Люблен строй не носи отговорност за действия или бездействие от ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на Люблен строй. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на Люблен строй. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на Люблен строй.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с Люблен строй за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на Люблен строй, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на Люблен строй по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и вие сте свободни да препубликувате тези материали, където вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на Люблен строй. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на Люблен строй, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на Люблен строй, посетете страниците за реклама в нашите сайтове за повече информация.

7. Лични данни

7.1 Люблен строй е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. Люблен строй се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. Люблен строй може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Люблен строй на посочения адрес или e-mail за контакти.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. Люблен строй не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на Люблен строй. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Люблен строй за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. Люблен строй не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. Люблен строй не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. Люблен строй не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на Люблен строй. Но Люблен строй си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. Люблен строй има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения.

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите Люблен строй, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от вас или Вашия профил на сайтовете от групата на Люблен строй.

10. Прекратяване.

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на Люблен строй незабавно и без предварително да ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на Люблен строй, ще го направим, като ви изпратим уведомителен е-мейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен е-мейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.